Προσφορά εκδρομής Β Τάξης Λυκείου

 

1η προσφορά: Aegean Thesaurus Ttravel

2η προσφορά: Chrisopigi Travel

3η προσφορά: Brau Kat Travel

 

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς έγινε από πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, έναν εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο της σχολικής κοινότητας.

Πράξη Επιλογής Προσφοράς