Δράσεις κατά της Σχολικής Βίας

Την 6/3/2013 πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των δράσεων για τη σχολική βία:

 

1) Ανάγνωση, μετά την πρωινή προσευχή του σχετικού μηνύματος Υφυπουργού Παιδείας.

 

2) Στα πλαίσια του μαθήματος των Καλλιτεχνικών φιλοτεχνήθηκαν από τους μαθητές αφίσες με περιεχόμενο και συνθήματα κατά της σχολικής βίας. Το υλικό αυτό αναρτήθηκε σε ειδικό πίνακα εικαστικών έργων που βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο του σχολείου.

3) Από τους φιλόλογους του σχολείου κατ

ασκευάστηκαν δύο video με θέμα: "Μη με κοροϊδεύεις" και "Οι ρόλοι στο σχολικό εκφοβισμό". Επίσης σειρά p.p. με θέμα "Σχολική βία".

4) Ανά δύο τμήματα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του παραπάνω οπτικοακουστικού υλικού και επακολούθησε σχετική συζήτηση καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς. Για την παρέμβαση αυτή δόθηκαν δύο 2ωρα ανά ομάδα μετά από σχετικό προγραμματισμό.

Χρησιμοποιήθηκε το υλικό που εστάλη.