ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Ο ?ήμος Σίφνου, με συναίσθηση της αυξημένης ευθύνης που έχουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας, έχει αναλάβει σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση του δικαιώματος όλων των δημοτών για καλύτερη ποιότητα ζωής. Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών υλοποιεί το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σίφνου και την πράξη «Υποδομές Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» και διοργανώνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου ?Μαριάνθη Σίμου?, ημερίδα με θέμα «Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση». Η ημερίδα έχει στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των απορριμμάτων στη Σίφνο. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στα προγράμματα ανακύκλωσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη σας για το περιβάλλον και το νησί μας!

Ο ?ήμαρχος

Μπαμπούνης Ανδρέας