Τρισδιάστατα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια και "Σοβαρά παιχνίδια"

Ανακοίνωση υλοποίησης προγράμματος e-learning Πανεπιστημίου Αιγαίου Τρισδιάστατα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, "Σοβαρά παιχνίδια"

Ρόδος, 5 Νοεμβρίου 2015

Τα τελευταία χρόνια η μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (game based learning) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών και εκπαιδευτικών. Ολοένα νέα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών εμφανίζονται, που από τη μία είναι απλά στη χρήση τους και από την άλλη επιτρέπουν την ανάπτυξη αξιόλογων εφαρμογών. Το αποτέλεσμα είναι η κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών να είναι πιο προσιτή και η αποδοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται ευρύτερη. Κύρια επιδίωξη λοιπόν του προγράμματος Τρισδιάστατα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, "Σοβαρά παιχνίδια", που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι να ακολουθήσει τις σύγχρονες αυτές τάσεις στην χρήση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας όμως εργαλεία προσιτά στο μέσο χρήστη, χωρίς όμως να υπάρχει συμβιβασμός στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος/παιχνιδιού. Η κύρια πρόκληση είναι η δη- μιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών που να καλύπτουν το σύνολο των διδακτικών αντικειμένων.

Έτσι λοιπόν, οι θεματικές ενότητες-μαθήματα του προγράμματος απαντούν σε βασικά ερωτήματα όπως:

1. Ποιες θεωρίες μάθησης στηρίζουν τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στους υπολογιστές;

2. Ποια είναι τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα;

3. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες εκπαιδευτικές εφαρμογές της Πληροφορικής;

4. Πώς κατασκευάζονται παιχνίδια για την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον, τη διαχείριση πόρων και γε- νικά για μια ευρεία γκάμα θεμάτων;

5. Με ποιους τρόπους το προϊόν/παιχνίδι θα είναι ελκυστικό στο χρήστη/μαθητή, μάλιστα με τρόπο παρόμοιο όπως τα κανονικά παιχνίδια;

6. Ποιες είναι οι πρακτικές κατασκευής ενός καλού παιχνιδιού;

7. Πού βρίσκεται το σημείο ισορροπίας μεταξύ παιδαγωγικής χρήσης και διασκέδασης;

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι μεγάλο μέρος του επιμορφωτικού προγράμματος θα αφιερωθεί στη χρήση ενός ενδεικτικού προγράμματος κατασκευής παιχνιδιών (και μάλιστα τρισδιάστατων), έτσι ώστε οι επιμορφούμενοι να έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν στην πράξη όσα θα αποκομίσουν σε θεωρητικό επίπεδο.

Κόστος παρακολούθησης ενοτήτων: 300? (παρέχονται εκπτώσεις)

Έναρξη: Δευτέρα 25/01/2016, Λήξη: Κυριακή 20/03/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: Ιστοσελίδα προγράμματος:

http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=192306&menu=general

Πολιτική διδάκτρων και εκπτώσεων:

http://e-epimorfosi.aegean.gr/2013fee email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλέφωνα: 22410-99424, 99238

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Εμμανουήλ Φωκίδης, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου