Βραβεύσεις Μαθητών του Σχολείου μας

  • Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στα πλαίσια βράβευσης των πρωτευσάντων μαθητών των σχολείων αρμοδιότητάς της, ο Μαθητής της Γ' Λυκείου 2015-16 Γεώργιος Σούλης βραβεύθηκε για την επίδοση του κατά τη φοίτηση του στη Β' Λυκείου.
  • Βραβεύθηκαν επίσης για τις επιδόσεις τους στις περσινές Πανελλήνιες 2014-15από το Ίδρυμα ΣΑΜΟΥΡΚΑ οι απόφοιτοι, φοιτητές πλέον, Μαρία Κοσμή και Σίμος Ναδάλης.