Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου μας διαθέτει 11 υπολογιστές συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο και με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και έναν εξυπηρετητή.

Τη σχολική χρονιά 2013-2014 αντικαταστάθηκαν σχεδόν όλοι οι υπολογιστές του εργαστηρίου. Αγοράστηκαν 3 νέοι υπολογιστές από το σχολείο ενώ άλλοι 6 υπολογιστές αποκτίθηκαν μέσω δωρεάς από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Στο εργαστήριο παρέμειναν 2 από τους παλαιούς υπολογστές.

Επιπλέον, από πλευράς υλικού, στο εργαστήριο υπάρχει ένας εκτυπωτής  και ένας βιντεοπροβολέας.