Εργαστήριο Πληροφορικής-Ρομποτικής

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου μας, εκσυγχρονίστηκε το 2017 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, με 15 σταθερούς Η/Υ, 2 φορητούς, πολυμηχανήματα και άλλες περιφερειακές συσκευές, με λειτουργικό σύστημα linux και πλούσιο εκπαιδευτικό λογισμικό.

Ως εκ τούτου, οι Η/Υ που είχαν παραδοθεί ως χορηγία από το Ίδρυμα Ευγενίδου, μετά από κατάλληλη συντήρηση τοποθετήθηκαν στις τάξεις του σχολείου για χρήση από τους εκπαιδευτικούς.

Τοποθετήθηκε δομημένη καλωδίωση και ασύρματα σημεία εισόδου στο διαδίκτυο, οπότε υπάρχει παντού πρόσβαση στο Internet.

Tέλος ο Δήμος ενίσχυσε το εργαστήριο με τρισδιάστατο εκτυπωτή, συσκευές raspberry και άλλο εξοπλισμό ρομποτικής. Έτσι μαζί με τον εξοπλισμό EV3 που μας χορήγησε το Ίδρυμα Ευγενίδου το 2016, το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου Σίφνου είναι αναμφίβολα υπερσύγχρονο.

Υπ. Εργαστηρίου 2015-2018: Δρ. Α. Αλεξίου