Προσφορά εκδρομής Α Τάξης Λυκείου

1η προσφορά: Aegean Thesaurus Ttravel

2η προσφορά: Chrisopigi Travel

 

 

 

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς έγινε από πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, έναν εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο της σχολικής κοινότητας.

 

Πράξη Επιλογής Προσφοράς