Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9-11-2015

Σας γνωστοποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. Φ251/177456/Α5/5-11-2015 εγκύκλιο αναφορικά με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου, καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο, όπως αυτά ισχύουν στα πλαίσια του Νέου Συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης συνημμένα θα βρείτε τη με αριθμ. πρωτ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995-Β') σχετική Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΣΩ645ΦΘ3-Β1Κ).

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4-11-2015
Βάσει της τελευταίας τροπολογίας του ΥΠΠΕΘ για το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίζονται τα εξής:
Δίνεται η δυνατότητα για επιλογή μεταξύ του καταργούμενου και του νέου συστήματος στους απόφοιτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
- Το ποσοστό των θέσεων που θα διεκδικήσουν οι απόφοιτοι που θα διαγωνιστούν με το καταργούμενο σύστημα θα οριστικοποιηθεί μετά τις αιτήσεις - δηλώσεις συμμετοχής όλων των υποψηφίων (το Φεβρουάριο).
Θα ισχύσει η δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση για το 10% των θέσεων εισαγωγής στους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 και 2015. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων θα κατανεμηθούν στους υποψήφιους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους 2015 σε ποσοστό 60%.
 
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αναφέρονται σε τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή στο σχέδιο νόμου ''Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις'', η ψήφιση του οποίου αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την τροπολογία στο άρθρο 40 του σχεδίου νόμου που βρίσκεται στις σελίδες 51-53.
(πηγή http://panelladikes24.blogspot.gr/)