Πράξη Επιλογής Προσφοράς για την Εκπ/κή Εκδρομή 30/3-3/4/2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Τ.Λ. ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                                      Σίφνος 15/3/2017

Αρ.πρωτ. 70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΤΛ ΣΙΦΝΟΥ

ΘΕΜΑ:ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/3-3/4/17

Στη Σίφνο και στο γραφείο του Γυμνασίου Τ.Λ. Σίφνου, σήμερα Τρίτη 14/3/2017 και ώρα 13:00 ανοίχτηκαν οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη ,παρουσία όλων των μελών της επιτροπής που συντάχθηκε με την υπ? αριθ. 4 απόφαση, του διευθυντή Γυμνασίου Τ.Λ. Σίφνου κου Κατσουλάκη Θωμά για το σκοπό αυτό. Αφού διαβάστηκαν οι κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στο πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στην αναρτηθείσα προκήρυξη της εκδρομής, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγισηδυο προσφορών που κατατέθηκαν στο γραφείο του διευθυντή οι οποίες πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης.

 

1η προσφορά: AegeanThesaurus

Τιμή ανά μαθητή: 250 ευρώ.

Παροχές: Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κεντρικό ξενοδοχείο 5*

 

2η προσφορά: Connection Travel

Τιμή ανά μαθητή 269 ευρώ

Παροχές:Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κεντρικό ξενοδοχείο 5*

 

Προκρινόμενη προσφορά: Η με αριθμό 1 του γραφείου Aegean Thesaurus.

 

Γι? αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται:

Κατσουλάκης Θωμάς , Δ/ντής Τ.Λ.

Διαρεμές Ν. Μέλος 5 μελούς Μ.Σ.

Πολυδωράτος Κων/νος , εκπ/κός ΕΠΑ.Λ

Πεφάνη Σέβη ,εκπ/κός Γυμνασίου με Τ.Λ

Μενεγάκης Λεων.,πρόεδρος Σ.Γονέων