Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των μαθητών μας για πρόσθετες ώρες διδασκαλίας, ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών του σχολείου μας εγκρίνει σε ετήσια βάση την πραγματοποίηση μαθημάτων πέραν του σχολικού ωραρίου στα παρακάτω μαθήματα και σε όσα άλλα ζητυήσουν οι μαθητές:

 • Χημεία κατεύθυνσης
 • Μαθηματικά κατεύθυνσης
 • Φυσική κατεύθυνσης
 • Βιολογία κατεύθυνσης
 • Βιολογία γεν. παιδείας
 • ΑΕΠΠ
 • Προγραμματισμός Η/Υ -Ρομποτικής
 • Έκθεση Γ'Λυκ.
 • Ιστορία κατεύθυνσης
 • Γερμανικά Επιπ. Α1 Λύκειο
 • Γερμανικά Επιπ. Α2 Λύκειο
 • Γερμανικά Ενισχυτική Επιπέδου Αρχαρίων