Πράξη Επιλογής Προσφοράς για την Εκπ/κή Εκδρομή 23/2-1/3/2017

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Τ.Λ. ΣΙΦΝΟΥ                                                                                Σίφνος  25/1/2017

                                                                                                                                     Αρ.πρωτ. 18

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΤΛ ΣΙΦΝΟΥ

ΘΕΜΑ:ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ   Γ? ΕΠΑ.Λ  ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ  στη Θεσσαλονίκη  23/2-1/3/2017

Στη Σίφνο και στο γραφείο του Γυμνασίου Τ.Λ. Σίφνου, σήμερα Τετάρτη 25/1/2016 και ώρα 13:00 ανοίχτηκαν οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ? Λυκείου και Γ? ΕΠΑ.Λ  στη Θεσσαλονίκη παρουσία όλων των μελών της επιτροπής που συντάχθηκε με την υπ? αριθ. 3 απόφαση, του διευθυντή Γυμνασίου Τ.Λ. Σίφνου κου Κατσουλάκη Θωμά για το σκοπό αυτό. Αφού διαβάστηκαν  οι κείμενες διατάξεις  και τα  οριζόμενα  στο πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στην αναρτηθείσα προκήρυξη της εκδρομής, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση τεσσάρων  προσφορών που κατατέθηκαν στο γραφείο του διευθυντή την 25/1/2017 σύμφωνα με τον  όρο της προκήρυξης.

  1η  προσφορά: AegeanThesaurus

Τιμή ανά μαθητή:  294ευρώ.

Παροχές: Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κεντρικό ξενοδοχείο 4*

2η προσφορά: Salagiannis Travel

α.Τιμή ανά μαθητή 307,7 ευρώ

Παροχές:Σύμφωνα με το πρόγραμμα.

β. Τιμή ανά μαθητή 292,4 .Ξενοδοχείο εκτός κέντρου.

3η προσφορά: Melemis travel

Τιμή ανά μαθητή 245 ευρώ.

Ξενοδοχείο 3*

4η προσφορά:Connection travel

Τιμή ανά μαθητή 309,319,329,339 ανά προσφερόμενο ξενοδοχείο.

Προκρινόμενη προσφορά:  Η με αριθμό 1 του γραφείου Aegean Thesaurus.

Γι? αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται:

 

Κατσουλάκης  Θωμάς ,Δ/ντής Τ.Λ.                                Αντάρτη Αρετή ,πρόεδρος 15 μελούς.                  

Μιτσικουρίδης Ανδρέας ,Δ/ντής ΕΠΑ.Λ                        

Μπελιός Νίκος, συνοδός εκδρομής                               Μενεγάκης Λεων.,πρόεδρος Σ.Γονέων.