ΚΣΕ Σίφνου

Το 2016 και με τη στήριξη του ΙΤΥΕ Διόφαντος, πιστοποιήσαμε το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου Σίφου με ΤΛ ως ΚΣΕ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου το ΚΣΕ Σίφνου συμμετείχε στα προγράμματα επιμόρφωσης του 2ου επιμορφωτικού κύκλου επιπέδου Β1 ΤΠΕ που ξεκίνησαν το 2017-2018, επιμορφώνοντας με μεγάλη επιτυχία μέχρι τώρα 4 ομάδες των 15 καθηγητών, Φυσικών Επιστημών από όλες τις Κυκλάδες.

Η ομάδα οργάνωσης του ΚΣΕ το 2017

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Κατσουλάκης Θ.

Συντονιστής: Γκούμας Α

Τεχν. Υπευθ- Βοηθ. Επιμορφωτής: Αλεξίου Α