Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Το Σχολείο μας διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών για τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

Στο εργαστήριο υπάρχουν 12 οπτικά μικροσκόπια για την παρατήρηση και την μελέτη βιολογικών παρασκευασμάτων, καθώς και έτοιμα παρασκευάσματα και προπλάσματα με τα οργανικά συστήματα του ανθρώπου.

Επιπλέον, υπάρχουν όλα τα κατάλληλα όργανα και αντιδραστήρια για την διεξαγωγή των απαραίτητων πειραμάτων Φυσικής και Χημείας.

Τέλος, το εργαστήριο διαθέτει σύστημα Η/Υ, βιντεοπροβολέα και τηλεόραση για την προβολή εποπτικού υλικού.

Ο βιντεοπροβολέας αποκτήθηκε το 2017 μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό του Εργαστηρίου Πληροφορικής.

 

ΕΚΦΕ Μήλου

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Ν. Κυκλάδων